Vanliga typer av kärleksmissbrukare

Under det senaste tio åren har mycket förändrats inom området kärleksmissbruk. Kärleksmissbruket i sig har inte förändrats, det är ungefär samma förföriska sjukdom som det alltid har varit. Det som har förändrats är hur världen ser på den. För tjugo år sedan uppstod vår medvetenhet om kärleksmissbruk ur vår förståelse av medberoende. Därför tycktes kärleksmissbruk och medberoende vara detsamma. Idag förstår vi att det inte är sant. Kärleksmissbruk är ett särskilt missbruk, och medberoende är bara ett av flera underliggande sätt som kärleksmissbruket kan yttra sig. För att förtydliga hur kärleksmissbruk skiljer sig från till exempel medberoende finns här en omfattande lista:

Besatt kärleksmissbrukare: En besatt kärleksmissbrukare kan inte släppa taget om någon som de älskar, även om deras partner är:

Otillgänglig känslomässigt eller sexuellt

Rädd för att binda sig

Inte kan kommunicera

Kärlekslös

Känslomässigt avstängd – distanserad

Misshandlar

Dominerande och diktatorisk

Egocentrisk

Självisk

Beroende av något utanför förhållandet (hobbyer, droger, alkohol, sex, någon annan, spel, shopping, arbete m.m).

Medberoende kärleksmissbrukare är de mest kända. De passar en standardprofil. De flesta av dem lider av låg självkänsla och har ett visst förutsägbart sätt att tänka, känna och uppträda. Det betyder att de desperat försöker att hålla fast vid de personer som de är beroende av att hålla fast vid genom att använda medberoende-beteenden från en plats av osäkerhet och låg självkänsla. Detta inbegriper möjliggörande, räddning, vård, passiv aggressiv kontroll och att acceptera försummelse eller misshandel. I allmänhet kommer denna typ av kärleksmissbrukare att göra allting i sin makt för att ”ta hand om” sin partner i hopp om att denne inte ska lämna – eller i förhoppning om att deras kärlek en dag ska besvaras. 

Relationsmissbrukare: Till skillnad från andra kärleksmissbrukare, är relationsmissbrukaren inte längre kär i sin partner men kan ändå inte släppa taget. Vanligtvis är de så olyckliga att förhållandet påverkar deras hälsa, själ och känslomässiga välbefinnande. Även om deras partner slår dem och de är i fara, kan de inte släppa taget. De är rädda för att vara ensamma. De är rädda för förändring. De vill inte skada eller överge sina partners. Detta kan sammanfattas som ”Jag hatar dig, lämna mig inte.”

Narcissistiska kärleksmissbrukare använder dominans, förförelse och undanhållande för att kontrollera sina partner. Till skillnad från medberoende, som accepterar mycket obehag, accepterar narcissister inte någonting som stör deras lycka. De är självabsorberade och deras låga självkänsla maskeras av deras grandiositet. Snarare än att verka besatta av förhållandet, verkar denna typ av kärleksmissbrukare avstängda och obrydda. De verkar inte vara beroende alls. Oftast vet du inte ens att de är kärleksmissbrukare förrän du försöker att lämna dem. Då kommer de inte längre att vara avstängda och obrydda. De kommer att drabbas av panik och använda allt som står till deras förfogande för att hålla fast vid förhållandet – inklusive våld. Många yrkesverksamma har förkastat tanken att narcissister kan vara kärleksmissbrukare. Det kan bero på att de sällan kommer in för behandling. Men om du någonsin sett hur en del narcissister reagerar på upplevd eller verklig övergivenhet, kommer du att se att de verkligen är ”hooked”.

Ambivalenta kärleksmissbrukare (AKs): Denna typ av kärleksberoende lider av en undvikande personlighetstyp. De har inte svårt att släppa, de har svårt att gå framåt. De längtar desperat efter kärlek, men samtidigt är de livrädda för intimitet. Denna kombination är plågsam. Ambivalenta kärleksmissbrukare kommer också i olika former, listade nedan:

  • Fackelbärare är AKs som blir besatta av någon som inte är tillgänglig. Detta kan göras utan att agera ut (lidande i tystnad) eller genom att jaga efter person de är kär i. Några fackelbärare är mer beroende av andra. Denna typ av beroende stärks av fantasier och illusioner. Det är också känt som obesvarad kärlek.
  • Sabotörer är AKs som förstör förhållanden när de börjar bli seriösa eller när deras rädsla för intimitet kommer upp till ytan. Det kan vara när som helst – före första dejten, efter första dejten, efter sex, efter att ämnet om huruvida relationen ska gå vidare till nästa nivå tas upp – när som helst.
  • Förföriska undanhållare är AKs som alltid kommer till dig när de vill ha sex eller sällskap. När de blir rädda, eller känner sig osäkra, börjar de undanhålla kamratskap, sex, kärlek, allt som gör dem oroliga. Om de lämnar relationen när de blir rädda, är de bara sabotörer. Om de fortsätter att repetera mönstret av att vara tillgängligt/otillgängligt, är de förföriska undanhållare.
  • Romansmissbrukare är AKs som är beroende av flera partners. Romansmissbrukare blandas ofta ihop med sexmissbrukare. Men i motsats till sexmissbrukare, som försöker undvika att knyta an, knyter romansmissbrukare an till alla sina partners – till varierande grad – även om de romantiska kontakterna är kortlivade eller sker parallellt. Med ”romans” menas här sexuell passion och pseudo-emotionell intimitet. Observera att medan romansmissbrukare binder sig till sina partners till en viss grad, är deras mål (förutom att bli hög av romantik och drama) att undvika engagemang eller bindning på djupare nivå med en partner.

En kommentar om AK: inte alla som är undvikande är kärleksmissbrukare. Om du accepterar din rädsla för intimitet och sociala situationer, och inte blir attraherade av otillgängliga personer, eller bara håller din sociala krets liten och trygg, är du inte nödvändigtvis en AK. Men om du får ditt hjärta krossat av en otillgänglig person år efter år, eller saboterar det ena förhållandet efter det andra, eller har en serie av romantiska korta relationer eller bara känner att du kan knyta an när du är med ett annat undvikande person, kan du vara en ambivalent kärleksmissbrukare.

Kombinationer: Det kan hända att du har mer än en typ av kärleksmissbruk. Många av dessa typer överlappar och kombinerar med andra beteendeproblem. Till exempel kan du vara en medberoende, alkoholiserad kärleksmissbrukare. Eller en kärleks/relations missbrukare. Det viktiga är att identifiera din egen personliga profil så att du vet vad du har att arbeta med.

Narcissister och medberoende: Det är mycket vanligt för kärleksmissbrukare att hamna i relationer med andra kärleksmissbrukare. Den vanligaste typen av kärleksberoende par är, som du kanske har gissat, den medberoende och narcissisten. I början är narcissister ofta förföriska. Efter att de har knutit an till sin medberoende partner ändras de dock.

Växlande av beroende: Många kärleksmissbrukare byter beroende eftersom de har mer än en underliggande personlighetsstörning. Till exempel kan en relationsmissbrukare spela rollen som medberoende i åratal för att sedan slutligen komma ur relationen och bli kär i någon som inte är tillgänglig. Plötsligt är relationsmissbrukaren en besatt kärleksmissbrukare eller en fackelbärare. Även narcissister byter beroende, tro det eller inte. I åratal kan de vara i ett förhållande efter det andra, och där spelar rollen som dominerande, obrydd partner. Men om de någonsin faller riktigt hårt, kan de lätt bli en fackelbärare eller besatt kärleksmissbrukare. Om de blir kär i en annan narcissist så har de inget annat val än att bli den medberoende kärleksmissbrukaren i relationen eftersom narcissisten inte står ut med någonting annat. Även ambivalenta kärleksmissbrukare kan börja bli besatta istället för att lämna relationen när de är beroende.

Kärleksmissbrukare kan förändra sitt beteende på grund av separationsångest. Om en annan form av beteende är nödvändigt för att dra till sig en partner och hålla fast vid honom eller henne, kommer kärleksmissbrukaren att anta det beteendet. Är detta ett spel? Ibland . . . men om kärleksmissbrukaren har svaga personlighetsgränser kan de faktiskt bli den andra personen under missbrukets förtrollning. Poängen här är att inte identifiera alla typer av växlingar mellan beroendetyper som pågår, eller ens att förklara det, utan att peka ut det och lära av det.

Översatt från: http://loveaddicts.org/kindsofloveaddicts.html

2019-06-26