LAA´s 12 steg

LAA´s 12 steg

 1. Vi medgav att vi var maktlösa inför kärlek, romantik, fantasier och relationer, att våra liv hade blivit ohanterliga.
 2. Vi började tro att en kraft större än oss själva kunde göra oss funktionella igen.
 3. Vi tog ett beslut att lägga vår vilja och vårt liv i Guds försorg såsom vi uppfattade Gud.
 4. Vi gjorde en rannsakande och orädd moralisk inventering av oss själva.
 5. Vi medgav inför Gud, oss själva och en annan människa våra fels verkliga natur.
 6. Vi var fullständigt beredda att låta Gud avlägsna alla våra karaktärsdefekter.
 7. Ödmjukt bad vi Gud att avlägsna våra fel och brister.
 8. Vi gjorde en förteckning över alla de vi skadat och var beredda att gottgöra dem.
 9. Vi gottgjorde alla dessa människor i möjligaste mån, utom då det kunde skada dem eller någon annan.
 10. Vi fortsatte vår dagliga inventering och när vi gjorde fel medgav vi det genast.
 11. Vi sökte genom bön och meditation att förbättra vår medvetna kontakt med Gud, så som vi uppfattade Gud, och bad bara om insikt om Guds vilja med oss och kraft att genomföra den.
 12. När vi genom dessa steg nått ett andligt uppvaknande försökte vi föra detta budskap vidare till andra och tillämpa dessa principer i alla våra angelägenheter.

LAA´s tolv steg i sin helhet