Om LAA

Anonyma Kärleksmissbrukare (LAA) är en sammanslutning av män och kvinnor med ett gemensamt mål, att tillfriskna från vårt osunda beroende av kärlek som visar sig i våra fantasier och relationer. Enda kravet för medlemskap är en önskan att arbeta mot tillfrisknande. Det finns inga inträdeskrav eller avgifter; vi är självförsörjande genom frivilliga bidrag. Vårt huvudsyfte är att erbjuda en trygg plats för de som vill tillfriskna från sitt kärleksmissbruk och att föra budskapet vidare till de som fortfarande lider.

Syfte

LAA startade för att ge en säker plats där kärleksmissbrukare kunde träffas och tillfriskna från sina osunda vanor. I LAA kan vi dela erfarenheter, styrka och hopp med varandra. Som grupp ska vi stötta varandra förbehållslöst. Vi läser litteratur, delar med oss av våra idéer, bearbetar information och arbetar med LAAs 12 steg som lånats och bearbetats från Anonyma Alkoholister. Försäkra dig om att ingen speciell ideologi kommer att tvingas på dig. Du tar till dig det du vill och låter resten vara. Om du är en kärleksmissbrukare, eller tror att du kanske är det, kom med på vår resa mot att sätta kärlek i perspektiv och etablera sunda relationer till dig själv och andra. Låt oss göra tillsammans vad vi inte kan göra ensamma.