Telefonmöte

Fredagar, lunchmöte
Tid: kl. 12.00-13.00
Tema: Stegen
Mötesformat:

  • Mixat möte – Män och kvinnor
  • Slutet – Du som har- eller tror dig ha ett kärleksmissbruk är välkommen.
  • Vi har praktiskt möte sista fredagen i månaden

Nykomlingar, det vill säga du som misstänker eller tror att du lider av kärleks- eller relationsmissbruk är alltid välkommen!

Såhär gör du för att delta på mötet

Ring 08-124 107 05 från din telefon och ange åtkomstkod 487617#

Ringer du från ett annat land än Sverige behöver du ett särskilt nummer och säkerhetskod. Ta kontakt med oss via kontaktformuläret så hjälper vi dig! Till kontaktformuläret

Mötesmanual och texter

Mötets början

Välkommen till detta möte för Anonyma Kärleksmissbrukare. Jag heter…  (ditt namn)  och jag är kärleksberoende. Jag är er betrodda tjänare ikväll. Anonyma Kärleksmissbrukare (LAA) är en sammanslutning av män och kvinnor med ett gemensamt mål, att tillfriskna från vårt osunda beroende av kärlek som visar sig i våra fantasier och relationer. Enda kravet för medlemskap är en önskan att arbeta mot tillfrisknande. Det finns inga inträdeskrav eller avgifter; vi är självförsörjande genom frivilliga bidrag. Vårt huvudsyfte är att ”erbjuda en trygg plats för de som vill tillfriskna från sitt kärleksmissbruk och att föra budskapet vidare till de som fortfarande lider”.

Nu stillar vi oss en stund och funderar på varför vi är här innan vi läser Sinnesrobönen tillsammans.

Gud, ge mig sinnesro
Att acceptera det jag inte kan förändra
Mod att förändra det jag kan
Och förstånd att inse skillnaden

Vi ber dig att inte störa under läsningar och delning så att alla kan lyssna utan att bli distraherade. Du kan klicka på ”mute” på din smartphone eller ange *6 för att stänga av och slå på ljudet på din mikrofon.


Välkommen till LAA

Kärleksmissbruk kommer i många former. Det finns kärleksmissbrukare som bär en fackla för otillgängliga personer. Andra blir besatta när de förälskar sig. Några kärleksmissbrukare blir beroende av de euforiska effekterna av romantik och andra kan inte släppa taget om en ”förgiftad” relation fastän de är olyckliga, deprimerade, ensamma, försummade eller i fara. Det finns kärleksmissbrukare som är medberoende och de som är narcissistiska. Vissa kärleksmissbrukare använder sex för att hantera känslor; andra har sexuell anorexi. Vad vi alla har gemensamt är att vi är maktlösa inför våra förvrängda tankar, känslor eller beteenden när det handlar om kärlek, fantasier och relationer. Ändå finns det hopp. Genom att vara ärliga mot oss själva och genom fördomsfrihet, villighet och de 12 stegen i LAA kan vi tillfriskna. Vi kan växa och förändras i själens solljus. Välkommen till LAA! Välkommen hem!

Redogörelse av Syftet

LAA startade för att ge en säker plats där kärleksmissbrukare kunde träffas och tillfriskna från sina osunda vanor. I LAA kan vi dela erfarenheter, styrka och hopp med varandra. Som grupp ska vi stötta varandra förbehållslöst. Vi kommer att läsa litteratur, dela med oss av våra idéer, bearbeta information och arbeta med LAA´s tolv steg som har lånats och bearbetats från Anonyma Alkoholister. Försäkra dig om att ingen speciell ideologi kommer att tvingas på dig. Du tar till dig det du vill och låter resten vara. Om du är en kärleksmissbrukare, eller tror att du kanske är det, kom med på vår resa mot att sätta kärlek i perspektiv och etablera sunda relationer till dig själv och andra. Låt oss göra tillsammans vad vi inte kan göra ensamma.

Delning

  • Om du inte ännu stängt av ljudet på din mikrofon är det dags att göra det nu så att mötet kan få vara en trygg plats.
  • Nu är det tid för delning. Jag vill påminna om att vi delar utifrån våra egna erfarenheter och att vi inte kommenterar, diskuterar eller debatterar något som någon annan har delat om. Som medlemmar i LAA är det viktigt att kunna säga vad som ligger dig närmast hjärtat. Om någons delning är kränkande mot någon i detta rum, var snäll och ta hand om det på ett lämpligt sätt. Jag släpper ordet fritt och påminner om att vi delar på tiden så att alla kan få dela som vill. När det är 5 min kvar av tiden är det dags att börja avsluta mötet.

Avslutning

Tack! Det var all tid vi hade för att dela idag. Om du inte fick möjlighet att dela, stanna gärna kvar efter mötet och tala med någon.

  • Vem kan leda mötet nästa vecka? Mötesordningen finns på hemsidan. Om du vill vara mötesledare men känner dig osäker, så hjälper vi dig gärna.
  • Finns det några meddelanden till gruppen?

När vi nu går mot avslut vill jag än en gång påminna om att LAA är ett anonymt program. Jag ber er respektera anonymiteten och förtrogenheten för varje person på detta möte, att vad du ser här och vad du hör här stannar här när du lämnat rummet. Sprid gärna budskapet om LAA, men inte vilka eller vad som sagts här. Vi kommer nu att läsa 12 Steg till ett andligare liv och/eller LAA´s tolv Löften och sedan avsluta med att läsa Enighetsbönen tillsammans.

Tack! Nu avslutar vi mötet genom att läsa Enighetsbönen tillsammans.

Enighetsbönen

Jag lägger min hand i din
Och tillsammans kan vi göra det
vi inte klarar ensamma
Vi är inte förtvivlade längre
Vi behöver inte längre vara beroende
av vår egen vacklande vilja
Vi är alla tillsammans nu
och sträcker ut händerna
Mot en kraft och styrka större än vår
När vi fattar varandras händer
finner vi kärlek och förståelse
Mer än vi någonsin kunde drömma om