Fysiskt möte

Stockholm

När: Onsdagar kl. 18.00-19.00
Möteslokal: Upplandsgatan 48, Stockholm (T-Odenplan)
Ingången är på vänster sida om en antik/lampaffär

Praktiskt möte 1:a onsdagen i månaden. Vid dessa tillfällen förlängs mötestiden till 19.15.

Mötesformat:

  • Kvinnomöte – Till detta möte är endast kvinnor välkomna
  • Öppet – Till detta möte är anhöriga och andra som inte definierar sig som kärleksmissbrukare välkomna, så länge det finns ett syfte för besöket
  • Föräldrar med barn är välkomna med rekommendationen att barnet är under ett års ålder och förutsatt att det sker på ett tryggt sätt för barnet och gruppen.
  • Hundägare med hundar är välkomna med rekommendationen att hunden inte stör mötet och förutsatt att det inte finns allergiker på mötet.

Om onsdagsgruppens talarmöten

Talare till talarmöte anmäler önskan på praktiskt möte och datum beslutas av gruppsamvetet, Villkor för att tala på talarmöte är att du är färdig med de 12 stegen inom LAA.

Talarmötet är ett öppet kvinnomöte och annonseras på LAA´s hemsida.

Talet ersätter ”läsning av texter” och talaren får nyttja 30 minuter, inkluderat frågor från gemenskapen. Efter talet så fortsätter mötet enligt ordinarie mötesprotokoll.

Talarmöten förlängs till kl.19.30 i sin helhet.

Uppsala

Uppsala fysiska kvinnogrupp ligger för närvarande nere. Mötet hålls istället på distans. Kontakta minnsinte@yahoo.se för att delta.

När: Onsdagar kl. 18.00-19.30
Möteslokal: St: Göransgatan 30, Uppsala

Mötesformat:

  • Kvinnomöte – Till detta möte är endast kvinnor välkomna