Möten

Stockholm

Mötesformat: Öppet kvinnomöte
När: Onsdagar kl. 18.00-19.00
Praktiskt möte 1:a onsdagen i månaden
Mer information

Mötesformat: Mansmöte
När: Torsdagar kl. 18.30-19.30
Mer information

Stockholms mansmöte är för närvarande vilande

Uppsala

Mötesformat: Kvinnomöte
När: Onsdagar kl. 18.00-19.30
Mer information

Uppsalas kvinnomöte är för närvarande vilande

Telefonmöten

Mötesformat: Slutet, mixat möte
När: Fredagar kl. 12.00-13.00
Mer information

Varmt välkommen till LAA!