Litteraturtips

LAA i USA http://loveaddicts.org/ Här finner du mer information om LAA, kärleks- och relationsmissbruk.

Mirror of intimacy, Daily Reflections on Emotional and Erotic Intelligence. Av Alexandra Katehakis, Tom Bliss

Is it Love or is it Addiction? Av Brenda Schaeffer

Facing Love Addiction. Av Pia Mellody

Addiction to Love: Overcoming Obsession and Dependency in Relationships – March 1, 2005. Av Susan Peabody

 

Ovan listade böcker rekommenderas varmt, men är på inget sätt godkända av LAA. Det är helt enkelt en lista på tillgänglig litteratur.