Talarmöte 14/9-2022!

Möteslokal: Upplandsgatan 48, Stockholm (T-Odenplan)
Ingången är på vänster sida om en antik/lampaffärTalet ersätter ”läsning av texter” och talaren får nyttja 30 minuter, inkluderat frågor från mötets deltagare. Efter talet så fortsätter mötet enligt ordinarie mötesprotokoll. Talarmöten förlängs till 19.30 i sin helhet.

  • Kvinnomöte – Endast kvinnor är välkomna
  • Öppet – Till detta möte är anhöriga och andra som inte definierar sig som kärleksmissbrukare välkomna, så länge det finns ett syfte för besöket.

Nykomlingar, det vill säga du som misstänker eller tror att du lider av kärleks- eller relationsmissbruk är alltid välkommen!

Talarmöte onsdag 17/8-22!

Möteslokal: Upplandsgatan 48, Stockholm (T-Odenplan)
Ingången är på vänster sida om en antik/lampaffär

Talet ersätter ”läsning av texter” och talaren får nyttja 30 minuter, inkluderat frågor från mötets deltagare. Efter talet så fortsätter mötet enligt ordinarie mötesprotokoll. Talarmöten förlängs till 19.30 i sin helhet.
  • Kvinnomöte – Endast kvinnor är välkomna

  • Öppet – Till detta möte är anhöriga och andra som inte definierar sig som kärleksmissbrukare välkomna, så länge det finns ett syfte för besöket.

Nykomlingar, det vill säga du som misstänker eller tror att du lider av kärleks- eller relationsmissbruk är alltid välkommen!

Talarmöte onsdagen 22/1!

Möteslokal: Upplandsgatan 48, Stockholm (T-Odenplan)
Ingången är på vänster sida om en antik/lampaffär

Kl. 18-18.30 Talarmöte

Talaren delar med sig av sin historia: Hur det var, vad som hände och hur det är nu.

Kl. 18.30-19.30 Ordinarie möte

När talaren är klar släpps ordet fritt för fria delningar.

  • Kvinnomöte – Till det fysiska mötet är endast kvinnor välkomna
  • Öppet – Till detta möte är anhöriga och andra som inte definierar sig som kärleksmissbrukare välkomna, så länge det finns ett syfte för besöket.
  • Under talarmötet finns möjlighet för både män och kvinnor från hela landet att ringa in och delta. Ring 08-124 107 05 från din telefon och ange åtkomstkod 487617#

Nykomlingar, det vill säga du som misstänker eller tror att du lider av kärleks- eller relationsmissbruk är alltid välkommen!