Välkommen

Anonyma Kärleksmissbrukare (LAA) är en sammanslutning av män och kvinnor med ett gemensamt mål, att tillfriskna från vårt osunda beroende av kärlek som visar sig i våra fantasier och relationer. Enda kravet för medlemskap är en önskan att arbeta mot tillfrisknande. Det finns inga inträdeskrav eller avgifter; vi är självförsörjande genom frivilliga bidrag. Vårt huvudsyfte är att erbjuda en trygg plats för de som vill tillfriskna från sitt kärleksmissbruk och att föra budskapet vidare till de som fortfarande lider.